Nadzor

V skladu z Zakonom o graditvi objektov morajo vsi objekti, ki se gradijo na podlagi gradbenega dovoljenja, imeti nadzor s strani pooblaščene osebe. Strokovni nadzor zagotavlja ustrezno gradnjo objekta, po v naprej izdelani in potrjeni projektni dokumentaciji. Med nalogami nadzornika so med drugim: ugotavljanje neskladij z veljavnimi predpisi in izdelano projektno dokumentacijo, potrjevanje in vnos sprememb v gradbeni dnevnik, preverjanje kakovosti vgrajenih materialov, preverjanje kakovosti izdelane instalacije, spremljanje terminskih rokov,…

V našem podjetju nudimo omenjeni strokovni nadzor, nad izvedbo električnih inštalacij, ki investitorju zagotavlja kvalitetno in racionalno izvedbo.