Reference

Smo podjetje z bogatimi izkušnjami in mnogimi referencami. Našteti so le nekateri primeri.

+ Zasebni investitorji:
– Poslovno-skladiščna stavba/Murska Sobota
– Apartmajsko naselje/Tešanovci
– Parkirišče s poslovnim objektom/Dolnji Slaveči
– Hlev za brojlerje/Turnišče, Radnje ob Dravi, Beznovci
– farma za rejo perutnine/Bokrači
– Tapetniška delavnica s razstavnim prostorom/Rakičan
– Prenova poslovnih prostorov v poslovno stanovanjski stavbi/M. Sobota
– Poslovno stanovansjki objekt
– Kolesarnica
– stanovanjska hiša B-K
– Sušilnica in skladišče za žita/Melinci
– Obrat za predlavo mesnih izdelkov in degustacijski prostor/Gerlinci
– Objekt za tehnični pregled motornih vozil/Veščica
– Sušilnica za žitarice in silosi za shranjevanje suhega zrnja
– Skladišče orodij in repro materiala/Černelavci
– Turistična kmetija z nastanitvijo in degustacijski prostori/Černelavci
– Zobozdravstvena ordinacija/Maribor
– Hotel Štrk/Velika Polana
– Prenova gostinskega lokala/G. Radgona
– Objekt za shrenjevanje kmetijske mehanizacije in pridelkov/Šalamenci, Odranci
– Avtomehanična delavnica/Dobrovnik
– Kotlovnica na lesno biomaso/Murska Sobota, Puconci, Kuzma
– Hlev za goveda in skedenj/Bokrači
– Gostinski lokal/Nova Gorica
– Samopostrežna avtopralnica/Mačkovci
– Kmečki turizem/Lipovci
– Trgovina Loong style v TC ‘NORŠINSKA’/M. Sobota

+ Javna infrastruktura:
– Fekalna kanalizacija s čistilno napravo/Strukovci, Puževci, Bodonci
– Cestna oz. javna razsvetljava/Rogašovci, Šalovci, Ocinje, Sveti Jurij, Ropoča, Pertoča, Bogojina
– Vodovod/Filovci, Prosečka vas, Otovci, Kuštanovci
– NN kableski priključek/Preko 40 projektov v zadnjih dveh letih

+ Javni objekti:
– Ureditev športnega centra/Černelavci
– Kulturna dvorana/Kobilje
– Rekonstrukcija in prizidava Zdravstvenega doma/Lendava
– Ureditev prostorov za potrebe RTG naprave/SB Murska Sobota, UKC Ljubljana, ZD Lendava, ZD Ljutomer
– Ureditev prostorov za potrebe CT naprave/Onkološki inštitut Ljubljana
– Ureditev prostorov za potrebe PET-CT naprave/Onkološki inštitut Ljubljana
– Ureditev prostorov za potrebe MR naprave/Nova pediatrična klinika Ljubljana
– Otroški vrtec/Moravske Toplice
– Ureditev večnamenskega doma/Serdica
– Mrliška vežica/Dokležovje
– Garaža za gasilska vozila/Murska Sobota
– Informacijsko središče za interpretacijo narave in krajine krajinskega parka Goričko/Grad
– Prenova večnamenske dvorane/Ivanci
– Otroški vrtec Lavra/Murska Sobota
– Osnovna šola/Razkrižje
– Prenova prostorov v pritličju SZ dela gradu za namen pedagoških delavnic in recepcije s prodajalno/Grad Murska Sobota
– Prizidek stanovanjskih prostorov in veterinarske ambulante/Murska Sobota

+ Energetske sanacije:
– Vrtec/Ruše, Mozirje, Bistrica ob Dravi, Turnišče
– Osnovna šola/Lepa njiva, Šmihel nad Mozirjem, Črenšovci, Puconci, Turnišče, Srednja Bistrica
– Gimnazija/Ravne na Koroškem
– Ureditev ogrevanja in hlajenja upravne stavbe OE Elektro Gornja Radgona/G. Radgona